Warunki rezerwacji admin 3 kwietnia, 2022
Warunki rezerwacji

WARUNKI REZERWACJI
1. Wstępnej rezerwacji pobytu w Hotelu Kamienica 1924 w Szczecinku dokonać można drogą telefoniczną, mailową, osobiście oraz on-line za pomocą systemów rezerwacyjnych.

2. Wartość rezerwacji określana jest na podstawie cennika hotelowego lub cennika pakietów pobytowych obowiązującego w dniu dokonania rezerwacji.

3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą wpłacenia zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji.

4. Rezerwując pobyt poprzez system Profitroom możliwe jest dokonanie płatności on-line i otrzymanie natychmiastowego potwierdzenia rezerwacji wygenerowanego przez system.

5. W pozostałych przypadkach, wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 2 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym, uzgodnionym z Hotelem, terminie na wskazany rachunek bankowy.

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Hotel wystawia potwierdzenie rezerwacji i przesyła je na podany przez Rezerwującego adres e-mail lub adres pocztowy.

7. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Hotelu w dniu przyjazdu.

8. W przypadku braku wpłaty zadatku w wymaganym terminie rezerwacja wstępna zostanie uznana za nieaktualną a Hotel dokona jej anulacji.

9. Rezerwacja niegwarantowana (bez wpłaconego zadatku) ważna jest do godziny 18.00 w dniu planowanego przyjazdu.

10.W przypadku rezerwacji gwarantowanej (z wpłaconym zadatkiem) a nie pojawienia się Gościa do godziny 18.00 dnia następnego od daty rozpoczęcia rezerwacji hotel ma prawo dokonać anulacji rezerwacji oraz obciążenia gościa kosztami wpłaconego zadatku.

MODYFIKACJE DOKONANEJ REZERWACJI
1. Wszelkie zmiany dotyczące dokonanej rezerwacji należy zgłosić telefonicznie
lub drogą mailową obsłudze Hotelu.

2. Każda prośba rozpatrywana będzie indywidualnie i uwzględniona zostanie stosownie do możliwości Hotelu i dostępności miejsc.

3. W sytuacji skrócenia pobytu w Hotelu przez Gościa korzystającego z pakietu pobytowego, Gościowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej, przy czym zgłoszenie musi nastąpić nie później niż 8 godzin przed rozpoczęciem posiłku.

ANULACJE REZERWACJI
1. Anulowanie rezerwacji odbywa się na prośbę Gościa wyrażoną w formie pisemnej (e-mail, list tradycyjny).

2. Anulacje pobytu dokonane do 14 dni przed planowanym przyjazdem są bezpłatne a wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto, z którego został wpłacony. Nie dotyczy oferty Boże Narodzenie w Górach, Sylwester oraz Ferie, w których bezpłatnej anulacji dokonać można na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

3. W przypadku anulacji pobytu z wyprzedzeniem krótszym niż 14 lub 30 dni (w przypadku ofert w/w) przed planowanym przyjazdem, zwrot wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Hotel innego Gościa na anulowany pobyt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Gość, podając podczas wstępnej rezerwacji swój adres e-mail, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wysyłania informacji o ofertach promocyjnych.

2. Z takiej korespondencji może w każdej chwili zrezygnować, klikając w odpowiedni link umieszczony na samym dole każdej wiadomości.

3. Dane osobowe naszego Gościa nie są i nie będą dostępne dla żadnych osób trzecich.